XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA "LOSY ŻÓŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO"

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 30/05/18

W dniach 7-9 czerwca 2018 roku odbęda sie centralne zawody XI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ "LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO", którego organizatorami są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Instytut Nauk Historycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od roku szkolnego 1994/1995 rozgrywany był Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Początkowo obejmował on młodzież szkół podstawowych, średnich (liceów i techników) oraz zawodowych, a od czasu reformy systemu oświaty również młodzież szkół gimnazjalnych.  W 2002 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji konkursów i olimpiad, w związku z czym należało od edycji 2007/2008 wydzielić z Konkursu kategorię młodzieży dawnych szkół średnich (ponadgimnazjalnych) i powołać odrębną Olimpiadę Tematyczną pod tym samym tytułem. Konkurs obejmował odtąd młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych; Olimpiada – młodzież liceów i techników. Olimpiada organizowana była początkowo przez Wojskowe Biuro Badań Historycznych oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kwietniu 2015 roku została podpisana trójstronna umowa o współpracy przy organizacji Olimpiady pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralna Biblioteką Wojskową oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” to olimpiada tematyczna adresowana do zafascynowanych historią uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3000 uczniów. Olimpiada jest rozgrywana w trzech etapach od listopada do czerwca, a jej zwieńczeniem są zawody finałowe w Warszawie, którym towarzyszą atrakcje dla uczestników i ich opiekunów. Zwycięzcy rywalizacji otrzymują cenne nagrody oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybranych uniwersytetach.

http://olimpiadalosyzolnierza.pl/pl/o-olimpiadzie

 

 


 

Archiwum 

Aktualności
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach