OD NIEPODLEGŁOŚCI DO ZALEŻNOŚCI (1668–1768). KRYZYS POLITYCZNY I USTROJOWY RZECZYPOSPOLITEJ

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 10/05/18

 

 

 

Instytut Nauk Historycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

OD NIEPODLEGŁOŚCI DO ZALEŻNOŚCI (1668–1768).

KRYZYS POLITYCZNY I USTROJOWY RZECZYPOSPOLITEJ

W 2018 r. przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie w tym samym roku obchodzimy 350-lecie abdykacji Jana Kazimierza i 250- lecie   zawiązania   konfederacji  barskiej.  Są  to  wydarzenia   o  których   warto  pamiętać   w kontekście stulecia niepodległości. Stanowią one bowiem kamienie milowe w dziejach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, której upadek skutkował trudem wielu pokoleń, marzących o wskrzeszeniu Państwa Polskiego. Drogę do upadku Rzeczypospolitej utorowały głębokie zmiany w systemie politycznym państwa, w których wyraźnie zaznaczyła się abdykacja Jana  Kazimierza (1668). Następująca w ślad za nią dekadencja życia publicznego  i spadek autorytetu międzynarodowego państwa doprowadziły do faktycznego uzależniania Rzeczypospolitej od Rosji. Pierwszą próbą zmiany tego stanu rzeczy była konfederacja barska (1768). W konferencji pragniemy prześledzić okoliczności i mechanizmy postępującego upadku, jak też reakcje elit i społeczeństwa szlacheckiego, wraz z podejmowanymi próbami obronienia a później odzyskania niezależności.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Nauk Historycznych, UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, b. 23 w dniu 19 października 2018 r.

Do udziału w konferencji zostaną zakwalifikowane referaty, na podstawie nadesłanych streszczeń ocenionych przez Radę Programową. W jej skład wchodzą:

  • ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki UKSW
  • dr hab. Dariusz Makiłła, UKSW
  • dr hab. Dariusz Milewski, UKSW

Sekretarzem konferencji jest dr Zbigniew Hundert, UKSW: z.hundert@uksw.edu.pl

Na Państwa zgłoszenia wraz z abstraktami, nadsyłanymi pocztą elektroniczną na adres sekretarza, czekamy do 15 czerwca 2018 r. Informacje o kwalifikacji tematów prześlemy Państwu do 30 czerwca 2018 r.

Przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 100 zł. Dalsze informacje co do opłaty i formularz zgłoszeniowy zostaną przesłane po zakwalifikowaniu tematów wystąpień.

Archiwum 

Aktualności
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach