13-14 LISTOPADA 2018 - "ROLA I UDZIAŁ EMIGRACJI POLSKIEJ W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R." - MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 06/11/18

ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ  INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH, KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO KOALICJA POLONII AMERYKAŃSKIEJ ZAPRASZAJĄ  DO UDZIAŁU W  MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI  NAUKOWEJ   ROLA I UDZIAŁ EMIGRACJI POLSKIEJ W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R.,  13-14 LISTOPADA 2018 R. W GMACHU WYDZIAŁU  NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW

zaproszenie 1 ...

zaproszenie 2 ...

program konferencji ...

Komitet Organizacyjny Konferencji: mec. Łukasz Piotr Andrzejewski – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego, członek Światowej Rady Badań nad Polonią  ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego mgr Walter Wiesław Gołębiewski – Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW mgr Aneta Hoffmann – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią prof. dr hab. Jacek Knopek – Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią ks. dr Zdzisław Malczewski – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią  mgr Hanna Panishava – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią  dr Joanna Pyłat – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią dr Maria Szonert-Binienda – Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego, członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią dr Stanisław Śliwowski – Prezes Koalicji Polonii Amerykańskiej dr Norbert Wójtowicz – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią  mgr Ewa Wysga – Sekretarz Generalna Światowej Rady Badań nad Polonią
www.srbnp .pl
prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią prof. dr hab. Radosław Zenderowski – Dyrektor Instytutu Politologii UKSW prof. dr hab. Jan Żaryn – Konsultant Generalny Komitetu Organizacyjnego, Senator RP
Sekretariat Komitetu Organizacyjnego: mgr Aneta Herman
Moderatorzy konferencji: ks. dr hab. Bernard Kołodziej – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią dr Norbert Wójtowicz – członek Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią
Cele konferencji:  Przypadająca w 2018 roku 100-letnia rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to niepowtarzalna dla współczesnego pokolenia Polaków okazja do wyeksponowania doniosłego wkładu naszego narodu w kształtowanie się ładu politycznego Europy i świata po zakończeniu I wojny światowej. W procesach tych wybitną rolę odegrała polska emigracja XIX i XX-wieczna. Zakorzeniając się w krajach zamieszkania i pomnażając ich potencjał nie zerwała więzi z Ojczyzną. Włączyła się w nurt radykalnych przemian. Niejednokrotnie przyczyniała się do promocji sprawy polskiej na arenie międzynarodowej przez zaangażowanie społeczne i polityczne, ale także dzięki swej działalności artystycznej i naukowej przyczyniała się do popularyzacji polskości w krajach zamieszkania. W decydującym momencie nie zawahała się przed złożeniem najwyższej ofiary, zasilając rozmaite polskie formacje wojskowe, które na frontach wojennych potwierdzały prawo Polski do obecności na mapie Europy.    Przygotowywana przez Światową Radę Badań nad Polonią i Uniwersytet Kardynała Stefa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Koalicję Polonii Amerykańskiej międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ma na celu przypomnienie znaczenia powszechnie znanych działaczy politycznych różnych stronnictw, partii i środowisk, którzy podczas I wojny światowej znajdowali się na emigracji (Ignacy Paderewski, Henryk Sienkiewicz, Gabriel Narutowicz, członkowie Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim i in.), a także formacji wojskowych tworzonych na emigracji (np. Legion Bajończyków, Armia gen. Hallera). Pragniemy jednak ukazać także mniej znane postacie i wydarzenia ilustrujące wkład polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości: walki ok. 200 tyś. rzeszy Polaków w armii amerykańskiej, udział polskich emigrantów w Niemczech w tworzeniu Armii Polskiej we Francji, a później w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich, działalność Zygmunta Mineyki i wkład kolonii polskiej w Grecji, działalność Komitetu Polskiego w Sztokholmie, działalność Polskiego Komitetu Centralnego Brazylii w Kurytybie, działalność filii Komitetu Narodowego Polskiego w Buenos Aires oraz jej przewodniczącego Gustawa Jasińskiego, historię V Dywizji Strzelców Polskich na Syberii, działalność organizacji polskich w Mandżurii.  Problematyka ta jest w mniejszym stopniu rozpoznana, a związane z nią wydarzenia i biografie poszczególnych ludzi należą do ważnego wkładu polskiej emigracji w odzyskanie niepodległości.

Archiwum 

KONFERENCJE
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach