STUDIUM RES GESTAE - Obchody Millenium na uchodźstwie – w 50. rocznicę

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 10/01/17

Obchody Millenium na uchodźstwie – w 50. rocznicę, red. Rafał Łatka, Jan Żaryn, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, 532 s. + 24 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8090-192-6

Tom Obchody Millenium... ma za zadanie wypełnić istotną lukę w polskiej historiografii. Mimo wielu prac poświęconych historii i roli polskiego Kościoła katolickiego poza granicami kraju w latach 1945–90 oraz losów polskiej emigracji nie dysponowaliśmy dotychczas zwartą monografią przedstawiającą problematykę obchodów Millenium na uchodźstwie. Idealnym momentem na uzupełnienie wspomnianej luki badawczej była pięćdziesiąta rocznica obchodów tysiąclecia chrztu Polski.

Redaktorzy mają zatem nadzieję, że oddawany w ręce czytelników tom przyczyni się do poznania wysiłku Polonii na rzecz sprawnego przygotowania uroczystości millenijnych na uchodźstwie. Lektura analiz dokonanych przez autorów wywodzących się zarówno z polskiego środowiska naukowego, różnych pokoleń i o różnym dorobku, jak i z grona działaczy organizacji polonijnych pokazuje jednoznacznie, iż obchody tysiąclecia chrztu Polski na emigracji miały niezwykle doniosły charakter. Przyczyniły się do wzmocnienia polskiej tożsamości narodowej. (Ze Wstępu)

Załączniki do strony

SPIS TREŚCI – Obchody Millenium na uchodźstwie – w 50. rocznicę (pdf, 52.97 KB) Data publikacji 03.01.2017 09:54

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach