ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIOGRAFIĄ I METODOLOGIĄ HISTORII

 

Zakład Badań nad Historiografią i Metodologią Historii funkcjonuje w ramach Katedry Nauk Pomocniczych Instytutu Nauk Historycznych UKSW od reorganizacji tejże Katedry w 2013 r.

Pracownicy Zakładu prowadzą podstawowe i specjalistyczne zajęcia dydaktyczne dla studentów Historii I, II i III stopnia z zakresu dziejów polskiego, europejskiego i światowego piśmiennictwa historycznego oraz metodologii badań historycznych, heurystyki i hermeneutyki historycznej.

Organizują i uczestniczą w sympozjach, konferencjach i zjazdach naukowych, krajowych i międzynarodowych oraz biorą udział w realizacji naukowych projektów badawczych. Efektem ich prac są publikacje: artykuły i monografie, a także prace zbiorowe na temat prosopografii kościelnej, szkolnictwa i piśmiennictwa teologicznego na ziemiach polskich oraz dziedzictwa kulturowego Polonii, co stanowi specyficzną cechę  ich profilu badawczego.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach