ZAKŁAD BADAŃ NAD KULTURĄ I I PIŚMIENNICTWEM ŚREDNIOWIECZA

 

Przedmiotem badań Zakładu jest dawna książka, zarówno rękopiśmienna, jak i drukowana w szerokim ujęciu kulturowym na przestrzeni minionych wieków.

Średniowieczne księgi rękopiśmienne i drukowane (inkunabuły) są nieocenionymi źródłami do poznania dziejów kultury intelektualnej i artystycznej minionych pokoleń. Ważną rolę w badaniach stanowi ustalenie miejsca i roli książki w społeczeństwie średniowiecznym, sposoby kopiowania i od połowy XV wieku drukowania tekstów w pierwszych typografiach na obszarze Polski. Problematyka "wytwarzania" czy powstawania ksiąg, jej obieg, określenie funkcji jakie pełniła a nade wszystko badanie wpisów własnościowych - ważne z punktu widzenia historycznego, pozwalają umieścić dawną księgę w życiu ówczesnego społeczeństwa wieków średnich.

 Książka rękopiśmienna a nieco później drukowana była ważnym instrumentem komunikacji społecznej. "Życie książki" - jej funkcjonowanie w dawnym społeczeństwie, wyznaczają nie tylko jej twórcy (autorzy) i skryptorzy, później drukarze czy wydawcy, ale nade wszystko użytkownicy poprzez czynione na jej kartach liczne glosy, zapisy czy komentarze.

Dawna księga - zarówno rękopiśmienna jak i drukowana niejednokrotnie była swoistym dziełem sztuki (zdobnictwo kart, oprawa), dzięki czemu oprócz funkcji edukacyjno-poznawczej posiadała również znaczenie artystyczne.

Badania w ramach Zakładu prowadzone są głównie w oparciu o zachowane księgozbiory kościelne (diecezjalne i zakonne) oraz magnackie.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach