SAC

OPUBLIKOWANE TOMY

 • Tom 1, zeszyt 1: Ludwik Gładyszewski, Bóg Stwórca i Władca. Doktryna greckich apologetów II wieku o stworzeniu i opatrzności w aspekcie patrystyczno-filozoficznym, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1977.
 • Tom 1, zeszyt 2: Emil Stanula, Nauka Ambrozjastra o stanie pierwotnym człowieka. Studium z zakresu antropologii teologicznej, s. 3-120; Wincenty Myszor, Gnostycyzm w tekstach z Nag-Hammadi, s.  121-266, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1977.
 • Tom 2: Miscellanea patristica in memoriam Joannis Czuj, red. Wincenty Myszor, Emil Stanula, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1980.
 • Tom3: Juliusz Jundził, Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego cesarstwa rzymskiego, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1984.
 • Tom 4: Emil Stanula, Czynniki kształtujące sens biblijny w ujęciu św. Hilarego z Poitiers. Studium patrystyczno-egzegetyczne, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1984.
 • Tom 5: Wincenty Myszor, „Anapausis” w teologii chrześcijańskich gnostyków, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1984.
 • Tom 6: Marian Balwierz, The Holy Spirit and the Church as a subject of evangelization according to st. Irenaeus, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1995.
 • Tom 7: Opuscula. Fasciculus 1, red. Wincenty Myszor, Emil Stanula, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1986.
 • Tom 8: Anna Nawrocka,  „De officiis” Cycerona i „De officiis ministrorum” św. Ambrożego. Problem recepcji etyki Cycerona w etyce chrześcijańskiej św. Ambrożego, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1988.
 • Tom9: Voces. Miscellanea patristica, red. Kazimierz. Obrycki, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1988.
 • Tom 10: Jan Pollok, Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1992.
 • Tom 11: Dla kogo „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy”. Materiały Sympozjum Patrystycznego 1995, red. Iwonna Salamonowicz-Górska, Kazimierz Obrycki,Emil Stanula, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1995.
 • Tom 12: Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza. Materiały Sympozjum (17 października 1996), red. Wincenty Myszor, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1996.
 • Tom 13: Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej. Materiały Sympozjum patrystycznego 16.10.1997, tom przygotowali Iwonna Salamonowicz-Górska, Tomasz Skibiński, Stanisław Strękowski, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1998.
 • Tom14: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. Materiały Sympozjum patrystycznego, 22.10.1998, tom przygotowali Iwonna Salamonowicz-Górska, Tomasz Skibiński, Stanisław Strękowski, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1999.
 • Tom15: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2001.
 • Tom. 16: Roman Szmurło, Życie monastyczne w pismach Szenutego z Atripe, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2001.
 • Tom 17: Kościół, świat i zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie, red. Józef Naumowicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004
 • Tom 18: Chrześcijanie w świecie późnego antyku, red. Józef Naumowicz, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach