KIERUNKI STUDIÓW

ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

 

 

Nazwa kierunku: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

facebook >>>

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata

Program studiów >>>

Opis:

Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada niezbędne umiejętności do pracy w archiwach historycznych, archiwach i instytucjach kościelnych oraz archiwach państwowych. W toku studiów absolwent zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii Polski przydatną w pracy archiwisty. Podczas 3-letnich studiów licencjackich absolwent zdobędzie wiedzę z obszaru organizacji oraz ustroju państwa i Kościoła w Polsce, dziejów archiwów, historii oraz funkcjonowania archiwów i bibliotek w Polsce. Profil kształcenia absolwenta pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru prawodawstwa archiwalnego świeckiego, a także kościelnego. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania archiwum państwowego oraz kościelnego, znacząco rozszerzy absolwentowi kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możliwe ścieżki kariery zawodowej. W trakcie studiów absolwent uzyska również wiedzę z zakresu rozwoju form kancelaryjnych, kancelarii współczesnej, a także z obszaru zarządzania dokumentacją. Absolwent kierunku będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą kształtowania zasobu archiwalnego, w tym także gromadzenia, rozmieszczania oraz przechowywania materiałów archiwalnych. Absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności. Będzie potrafił przeprowadzić merytoryczną ocenę pracy archiwum w zakresie stosowanych normatywów prawnych, a także w zakresie oceny możliwości rozwoju podległych sobie pracowników. Po ukończeniu studiów absolwent będzie postępował zgodnie z zasadami etyki i według określonych regulacji prawnych. Absolwent zdobędzie umiejętności pozwalające mu rozwiązywać problemy zawodowe, a także komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy. Będzie posiadał umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach