Katedra Historii Nowożytnej

 

Historia

Do 2013 r. kierownikiem Katedry był ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk. Od 2013 r. na czele Katedry stoi prof. dr hab. Jan Dzięgielewski.

Współczesność

Struktura i skład osobowy

Katedra Historii Nowożytnej zatrudnia trzech pracowników etatowych. W pracach naukowo-dydaktycznych są oni wspomagani przez doktorantów: mgr. Marka Groszkowskiego, mgr. Macieja Pieńkowskiego i mgr Joannę Żochowską.  Katedra pozostaje też w kontakcie naukowym z absolwentami UKSW: dr. Zbigniewem Hundertem i mgr. Adrianem Leszkiem.

W ramach Katedry funkcjonuje Zakład Badań nad Historią Kościoła w Epoce Nowożytnej, którym kieruje ks. dr hab. Wojciech Zawadzki, prof. UKSW.

Działalność naukowa

Pracownicy Katedry prowadzą badania z dziejów parlamentaryzmu staropolskiego, miast pruskich, dziejów Prus Królewskich i później Prus Zachodnich i Wschodnich oraz stosunków Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim i jego wasalami, a także wojskowości staropolskiej. Od 2015 r. podjęto wspólne badania poświęcone „Wpływowi pozasystemowych działań sił politycznych na funkcjonowanie Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI i w XVII w.”

Konferencje i popularyzacja wiedzy

Katedra Historii Nowożytnej jest inicjatorem kilku konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W ostatnim okresie można wymienić następujące:

- „Hetman i marszałek koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674)”, Warszawa, 11 marca 2013;

- „Z dziejów Europy środkowo-wschodniej”, Warszawa, 25 listopada 2013;

- „Rok 1573. Dokonania przodków sprzed 400 lat”, Warszawa,  2 grudnia 2013 (współorganizator:  Katedra Literatury Staropolskiej UKSW);

- „Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683” (współorganizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), Warszawa, 21 października 2014.

Ponadto Katedra inicjuje cykliczne seminaria otwarte, poświęcone dyskusjom nad najnowszymi książkami, poświęconymi epoce nowożytnej. W ostatnim okresie można wymienić następujące:

-  Warszawa, 22 lutego 2013: seminarium otwarte na temat książki: Zbigniew Hundert, Husaria koronna w wojnie polsko-tureckiej 1672-1676, Oświęcim 2012;

-  Warszawa, 7 listopada 2013: seminarium otwarte na temat książki: Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. 2, red. Zbigniew Hundert, Oświęcim 2013;

-  Warszawa, 14 maja 2014: seminarium otwarte na temat książki: ks. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Klasztor karmelitów bosych w Czernej od pierwszej połowy XVII do końca XIX wieku. Dzieje – kultura – ludzie, Kraków 2014;

-  Warszawa, 19 listopada 2014: seminarium otwarte na temat książki: Zbigniew Hundert, Między buławą a tronem. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem dworskim w latach 1669-1673, Oświęcim 2014;

-  Warszawa, 10 grudnia 2014: seminarium otwarte na temat książki: Marek Groszkowski, Jan Stachurski. Komendant Białej Cerkwi w latach 1664-1668, Oświęcim 2014.

Kierownik:  

prof. dr hab. Jan  Dzięgielewski

j.dziegielewski10@gmail.com

Zakład Badań nad Historią Kościoła w epoce nowożytnej

ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

w.zawadzki@uksw.edu.pl

Adiunkci:  

dr hab. Dariusz Milewski

d.milewski@uksw.edu.pl

dr Zbigniew Hundert

z.hundert@uksw.edu.pl

KATEDRY INSTYTUTU


NA SKRÓTY


UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach