HISTORIA WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ W XIX I XX WIEKU

W roku akademickim 2017/2018 Instytut Nauk Historycznych UKSW otwiera studia podyplomowe

HISTORIA WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ W XIX I XX WIEKU

Studia adresowane są do pasjonatów dziejów militarnych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę oraz posiąść znajomość warsztatu historyka wojskowości w stopniu umożliwiającym prowadzenie własnych badań naukowych. Treści zawarte w programie koncentrują uwagę na wojskowości polskiej - przedstawianej na szerokim tle historii militarnej XIX i XX wieku, geografii wojennej, zagadnieniach muzealnictwa wojskowego, kartografii, barwy i broni itp.

Studia trwają dwa semestry, obejmują 254 godziny zajęć z przedmiotów:

  • Wstęp do badań nad historią wojskowości
  • Źródła do historii wojen i wojskowości polskiej XIX i XX wieku
  • Geografia wojenna Polski
  • Historia architektury militarnej w Polsce
  • Historia techniki wojskowej
  • Terenoznawstwo i topografia
  • Archeologia pól bitewnych
  • Muzealnictwo wojskowe
  • Wykłady monograficzne
  • Seminaria dyplomowe

Zajęcia prowdzone są podczas zjazdów w soboty i niedziele przez kadrę Instytutu Nauk Historycznych oraz pracowników Akademii Sztuki Wojennej, Archiwum Akt Nowych, Centralnej Bibliotelki Wojskowej i muzealników.

Studia kończą się egzaminem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymuja świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Odpłatnośc za studia wynosi 3000 zł. (1500 semestr). Opłata za semestr powinna być wniesiona przed rozpoczęciem zajęć.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Plan zajęć i terminy podane beda w I połowie września 2017.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zapisanie i wniesienie opłaty przez min. 20 osob.

Zapisy prowadzi sekretariat Instytutu Nauk Historycznych (Kampus UKSW, ul. Wóyciciego 1/3, bud. 23, pok. 225) czynny:

wtorki,czwartki: godz. 11.00-14.00

środy, piątki: godz. 8.30-11.30 

tell. 22 569 68 19

e-mail: inh@uksw.edu.pl

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach