KATEDRA HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ

 

Kierownik  

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk

waldemar-graczyk@wp.pl

Zakład Badań nad Historią Mazowsza

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk

waldemar-graczyk@wp.pl

Zakład Badań nad Historią Kościoła w Średniowieczu

 ks. dr hab. Jan Pietrzykowski, prof. UKSW

jan_pie@poczta.onet.pl

Zakład Badań na Kulturą i piśmiennictwem Średniowiecza

prof. dr hab. Jolanta Małgorzata Marszalska

 jmmarszalska@wp.pl

Adiunkci:

 dr Anna Głusiuk

 a.glusiuk@uksw.edu.pl

dr Barłomiej Dźwigała

b.dzwigala@uksw.edu.pl

Katedra Historii Średniowiecznej

Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych w skład którego weszło 16 katedr w tym katedra Historii Kościoła Średniowiecznego, wyodrębnił się z dotychczasowego Wydziału Teologicznego ATK  z dniem 1 lica 1987 roku. Po przekształceniu w 1999 roku Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), nastąpiła reorganizacja Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych w wyniku której 21 października 1999 roku powstał Instytut Nauk Historycznych. Powstanie tej jednostki naukowo-dydaktycznej niosło ze sobą dalsze zmiany strukturalne. Z dotychczasowej katedry Historii Kościoła Średniowiecznego, powstały dwie: Katedra Historii Średniowiecznej i Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu. Podczas ostatnich zmian jakie zaszły w strukturze Instytutu Nauk Historycznych jesienią 2013 roku do Katedry Historii Średniowiecznej włączono trzy Zakłady: Badań nad Historią Mazowsza, Badań nad Historią Kościoła w Średniowieczu, Badań nad kulturą i piśmiennictwem Średniowiecza. Taka struktura Katedry wyznacza zarazem kierunki prowadzonych w niej badań.

            Od utworzenia Instytutu Nauk Historycznych kierownikami Katedry Historii Średniowiecznej byli:

KATEDRY INSTYTUTU


NA SKRÓTY


UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach