KONFERENCJA NAUKOWA

 

 

 

 

 

 

 

        

WYKŁAD INAUGURUJACY KONFERENCJĘ

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 07/03/17

Znaczenie szczepień ochronnych dla zdrowia publicznego ...

O KONFERENCJI

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 01/02/17

Celem konferencji jest ukazanie zjawiska choroby i zdrowia od starożytności po czasy najnowsze. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: czy początek profilaktyki i promocji zdrowia faktycznie możemy łączyć dopiero z XIX  i XX wiekiem i czy na przestrzeni dziejów nie odnajdziemy podobnych działań mających na celu kształtowanie środowiskowych, urbanistycznych i innych czynników prowadzących do zdrowia? W ramach przedsięwzięcia planowane jest również wydanie recenzowanej monografii naukowej, na która będą się składały rozdziały stanowiące rozbudowaną wersję wystąpień zakwalifikowych do publikacji przez Komitet Naukowy Konferencji. Temat konferencji i jej cel zostały tak sformułowane, aby zapewnić jej interdyscyplinarny charakter. Do udziału w konferencji zaproszono badaczy różnych dyscyplin naukowych między innymi: historyków, historyków medycyny, historyków sztuki, archeologów, kulturoznawców, filozofów, religioznawców socjologów i lekarzy. Proponowane tematy dyskusji, czyli: podejście do zjawiska choroby i zdrowia, etiologia choroby, historia ewolucji definiowania choroby oraz historia choroby jako zjawiska, opieka nad chorymi, „zdrowy tryb życia” wpisują się w szeroko rozumiana profilaktykę oraz promocję zdrowia

PROGRAM KONFERENCJI  >

 

PLAKAT  >

 Patronaty

PATRONAT HONOROWY

KOMITET NAUKOWY

 • KS. PROF. DR HAB. SŁAWOMIR H. ZARĘBA
 • PROF. DR HAB. JOLANTA M. MARSZALSKA
 • KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR GRACZYK
 • PROF. DR HAB. BOŻENA PŁONKA-SYROKA
 • KS. DR HAB. TADEUSZ KOŁOSOWSKI, PROF. UKSW
 • DR HAB. WALENTYNA KORPALSKA
 • DR HAB. BEATA WOJCIECHOWSKA, PROF. UJK
 • DR HAB. JOLANTA TRUSZKOWSKA
 • DR HANNA CELNIK

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • KS. PROF. DR HAB. WALDEMAR GRACZYK
 • KS. DR HAB. TADEUSZ KOŁOSOWSKI, PROF. UKSW
 • DR ANNA GŁUSIUK
 • DR JUDYTA KRAJEWSKA
 • MGR ŁUKASZ KARCZEWSKI
 • MGR PAULINA WIŚNIEWSKA
 • FRANCISZEK JAKUB JÓŹWICKI
 • ANETA MINTZEBERG
 • JAKUB MAKOWSKI
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach