Aktualności

STYPENDIA IM. JANA PAWŁA II

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 22/09/18

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni!

Rekrutacja dla studentów trwa do 10 października 2018. O stypendium mogą aplikować studenci warszawskich uczelni, jeśli:

KS. JAN PIETRZYKOWSKI OTRZYMAŁ TYTUŁ PROFESORA NAUK HUMANISTYCZNYCH

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 21/08/18

Prezydent RP Andrzej Duda nadał ks. dr hab. JANOWI PIETRZYKOWSKIEMU tytuł profesora nauk humanistycznych. Cieszymy się bardzo i serdecznie Księdzu Profesorowi gratulujemy.

Dyrektor i Pracownicy Instytutu Nauk Historycznych WNHiS

DZIEŃ ORGANIZACYJNY DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 17/08/18

26 września 2018

W czasie Dni Organizacyjnych UKSW odbywają się obowiązkowe szkolenia BHP, spotkania z dziekanami oraz szkolenia prowadzone przez Samorząd Studentów UKSW z praw i obowiązków studentów.

O ARCHIWISTYCE I ZARZĄDZANIU DOKUMENTACJĄ

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 12/06/18

Dyrektor INH Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk gościem RADIA UKSW. Tematem rozmowy nowy kierunek studiów w Instytucie: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ.

Więcej informacji na temat nowego kierunku na stronie BIURA REKRUTACJI UKSW oraz stronie ARCHIWISTYKA ...

KONDOLENCJE

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 01/06/18

XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA "LOSY ŻÓŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO"

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 30/05/18

W dniach 7-9 czerwca 2018 roku odbęda sie centralne zawody XI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ "LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO", którego organizatorami są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Instytut Nauk Historycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od roku szkolnego 1994/1995 rozgrywany był Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Początkowo obejmował on młodzież szkół podstawowych, średnich (liceów i techników) oraz zawodowych, a od czasu reformy systemu oświaty również młodzież szkół gimnazjalnych.  W 2002 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji konkursów i olimpiad, w związku z czym należało od edycji 2007/2008 wydzielić z Konkursu kategorię młodzieży dawnych szkół średnich (ponadgimnazjalnych) i powołać odrębną Olimpiadę Tematyczną pod tym samym tytułem. Konkurs obejmował odtąd młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych; Olimpiada – młodzież liceów i techników. Olimpiada organizowana była początkowo przez Wojskowe Biuro Badań Historycznych oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kwietniu 2015 roku została podpisana trójstronna umowa o współpracy przy organizacji Olimpiady pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralna Biblioteką Wojskową oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” to olimpiada tematyczna adresowana do zafascynowanych historią uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3000 uczniów. Olimpiada jest rozgrywana w trzech etapach od listopada do czerwca, a jej zwieńczeniem są zawody finałowe w Warszawie, którym towarzyszą atrakcje dla uczestników i ich opiekunów. Zwycięzcy rywalizacji otrzymują cenne nagrody oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybranych uniwersytetach.

http://olimpiadalosyzolnierza.pl/pl/o-olimpiadzie

PROMOCJA KSIĄŻKI PRZEMYSŁAWA URBAŃCZYKA PT. BOLESŁAW CHROBRY - LEW RYCZĄCY

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 16/05/18

Promocja książki prof. dr hab. Przemysława Urbańczyka pt. Bolesław Chrobry - lew ryczący, która odbędzie sie dnia  29.05.2018 o godz. godz.16.00 sala 201. Prezentacji książki dokona mgr Paweł Latoszek.

OD NIEPODLEGŁOŚCI DO ZALEŻNOŚCI (1668–1768). KRYZYS POLITYCZNY I USTROJOWY RZECZYPOSPOLITEJ

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 10/05/18

 

 

 

Instytut Nauk Historycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

OD NIEPODLEGŁOŚCI DO ZALEŻNOŚCI (1668–1768).

KRYZYS POLITYCZNY I USTROJOWY RZECZYPOSPOLITEJ

W 2018 r. przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie w tym samym roku obchodzimy 350-lecie abdykacji Jana Kazimierza i 250- lecie   zawiązania   konfederacji  barskiej.  Są  to  wydarzenia   o  których   warto  pamiętać   w kontekście stulecia niepodległości. Stanowią one bowiem kamienie milowe w dziejach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, której upadek skutkował trudem wielu pokoleń, marzących o wskrzeszeniu Państwa Polskiego. Drogę do upadku Rzeczypospolitej utorowały głębokie zmiany w systemie politycznym państwa, w których wyraźnie zaznaczyła się abdykacja Jana  Kazimierza (1668). Następująca w ślad za nią dekadencja życia publicznego  i spadek autorytetu międzynarodowego państwa doprowadziły do faktycznego uzależniania Rzeczypospolitej od Rosji. Pierwszą próbą zmiany tego stanu rzeczy była konfederacja barska (1768). W konferencji pragniemy prześledzić okoliczności i mechanizmy postępującego upadku, jak też reakcje elit i społeczeństwa szlacheckiego, wraz z podejmowanymi próbami obronienia a później odzyskania niezależności.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Nauk Historycznych, UKSW w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, b. 23 w dniu 19 października 2018 r.

Do udziału w konferencji zostaną zakwalifikowane referaty, na podstawie nadesłanych streszczeń ocenionych przez Radę Programową. W jej skład wchodzą:

  • ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki UKSW
  • dr hab. Dariusz Makiłła, UKSW
  • dr hab. Dariusz Milewski, UKSW

Sekretarzem konferencji jest dr Zbigniew Hundert, UKSW: z.hundert@uksw.edu.pl

Na Państwa zgłoszenia wraz z abstraktami, nadsyłanymi pocztą elektroniczną na adres sekretarza, czekamy do 15 czerwca 2018 r. Informacje o kwalifikacji tematów prześlemy Państwu do 30 czerwca 2018 r.

Przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości 100 zł. Dalsze informacje co do opłaty i formularz zgłoszeniowy zostaną przesłane po zakwalifikowaniu tematów wystąpień.

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach