na skróty ...

   

       

więcej aktualności ...

WYDARZENIA, AKTUALNOŚCI

 
zaprasza na kolejny wykład otwarty
 
„75-lecie podpalenia
Biblioteki Narodowej.
Strata bez precedensu”
 
 
dr Tomasz Makowski
Dyrektor Biblioteki Narodowej
 
19 listopada 2019
 
(wtorek)
godz. 17.00
 
Kampus UKSW
ul. Wóyciciego 1/3
bud. 23, sala 201
Warszawa

KONREFENCJA NAUKOWA

POLSKIE WYCHODŹSTWO

I JEGO PRZYCZYNY

PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

organizowana przez

Światową Radę Badań nad Polonią

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

w Londynie

Klub Jagielloński w Londynie

pod honorowym patronatem

Jego Magnificencji

Księdza prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego

Rektora UKSW

24-26 października 2019 r.

Sala 008, budynek nr 24 UKSW

Warszawa, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3

Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych oraz Redaktor Naczelny ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk z nieukrywaną radością  informuje, że czasopismo "Saeculum Christianum" znalazło się w:

i otrzymało 40 pkt.

"Prawie 31 tysięcy – tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Niemal połowa spośród nich to czasopisma humanistyczne. Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami. To drugi kluczowy wykaz – obok wykazu wydawnictw – na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzony przez reformę Gowina. Efekt? Badacze będą publikować więcej wartościowych prac w bardziej prestiżowych tytułach, a polska nauka wzmocni swą pozycję w międzynarodowym obiegu myśli".

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach