na skróty ...

   

     

  

więcej aktualności ...

KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROGRAMU ERASMUS

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 27/09/19

W dniach 28.09 - 10.10.2019 trwać będzie rekrutacja uzupełniająca na studia częściowe w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus. Rekrutacja dotyczy semestru letniego 2019/2020. Wnioski można składać w systemie Usos. Proszę o zapoznanie się z dołączoną procedurą rekrutacyjną. W rekrutacji mogą brać udział wszyscy studenci z wyjątkiem I roku I stopnia. Wszelkie pytania proszę kierować pod adres dr Bartłomieja Dźwigały, koordynatora programu Erasmus w Instytucie Nauk Historycznych: b.dzwigala@uksw.edu.pl

STUDIUM PEDAGOGIZACJI - KURS PEDAGOGICZNY

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 24/09/19
 

Informujemy, że trwają zapisy do Studium Pedagogizacji na kurs kwalifikacyjny w zakresie Przygotowania Pedagogiczno-Psychologicznego.

WYDARZENIA, AKTUALNOŚCI

 
zaprasza na kolejny wykład otwarty
 
GENERAŁOWIE
WOJSKA POLSKIEGO
W DRUGIEJ POŁOWIE
XVII WIEKU
 
 
Prof. dr hab. Marek Wagner
 
23 października 2019
 
(środa)
godz. 17.00
 
Kampus UKSW
ul. Wóyciciego 1/3
bud. 23, sala 201
Warszawa

KONREFENCJA NAUKOWA

POLSKIE WYCHODŹSTWO

I JEGO PRZYCZYNY

PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

I PO JEJ ZAKOŃCZENIU

organizowana przez

Światową Radę Badań nad Polonią

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

w Londynie

Klub Jagielloński w Londynie

pod honorowym patronatem

Jego Magnificencji

Księdza prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego

Rektora UKSW

24-26 października 2019 r.

Sala 008, budynek nr 24 UKSW

Warszawa, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3

 

Decyzją Nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 25 września 2019 r.

KS PROF. DR HAB. WALDEMAR GRACZYK

dotychczasowy dyrektor Instytutu Nauk Historycznyych został powoławny na funkcję

Dziekana  Wydziału Nauk HIstorycznych.

W imieniu pracowników i studentów Instytutu GRATULUJEMY pierwszemu Dziekanowi powstałego

1 października 2019 r.

WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH

życząc jednocześnie sukcesów oraz satysfakcji z podejmowanych decyzji.

Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych oraz Redaktor Naczelny ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk z nieukrywaną radością  informuje, że czasopismo "Saeculum Christianum" znalazło się w:

i otrzymało 40 pkt.

"Prawie 31 tysięcy – tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Niemal połowa spośród nich to czasopisma humanistyczne. Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami. To drugi kluczowy wykaz – obok wykazu wydawnictw – na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzony przez reformę Gowina. Efekt? Badacze będą publikować więcej wartościowych prac w bardziej prestiżowych tytułach, a polska nauka wzmocni swą pozycję w międzynarodowym obiegu myśli".

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach